Mō Te Puni Kōkiri

About us and all our stories

He kōrero mō Te Puni Kōkiri – i ahu mai mātou i hea, ā mātou tāngata, ā mātou mahi, ā mātou kōrero me ā mātou karere.

He kura tangata e kore e rokohanga, he kura whenua ka rokohanga

The treasured possessions of men are intangible; the treasures of the land are tangible

He kupu mō Te Puni Kōkiri

Ā Mātou Kōrero

Back to top