Mō Te Puni Kōkiri

About us and all our stories

He kōrero mō Te Puni Kōkiri – i ahu mai mātou i hea, ā mātou tāngata, ā mātou mahi, ā mātou kōrero me ā mātou karere.

Ahakoa he iti, he pounamu

Although it is small, it is greenstone (of high value)

He kupu mō Te Puni Kōkiri

Ā Mātou Kōrero

Back to top