Te Puni Kokiri

Language preference: Māori English

Language preference: Māori English

Te Tai Hauāuru is a combination of two former Te Puni Kōkiri regions, Te Taihauāuru and Te Whanganui ā Tara. 

The  region covers the western side of the lower North Island from the Mohakatino River in the north through to Wellington incorporating Taranaki, Whānganui, Manawatu, Horowhenua.  It then crosses the sea to Tau Ihu o te Waka a Māui – the top of the South Island.  The region also includes Rēkohu-Wharekauri, the Chatham Islands.

Te Puni Kōkiri in Te Tai Hauāuru

There are six Te Puni Kōkiri offices in Taranaki, Taumarunui, Whanganui, Palmerston North, Lower Hutt, and Nelson.

Our Regional Manager is Willis Katene

Iwi in Te Tai Hauāuru

 • Ngāti Tama
 • Ngāti Mutunga
 • Te Atiawa
 • Taranaki
 • Ngāti Maru
 • Ngāruahine
 • Ngāti Ruanui
 • Ngā Rauru Kītahi
 • Te Atihaunui a Pāpārangi
 • Ngāti Hāua
 • Ngāti Rangi
 • Ngāti Apa
 • Ngāti Hauiti
 • Ngāti Whitikaupeka
 • Ngāi Te Ohuake
 • Ngāti Tamakōpiri 
 • Rangitāne
 • Muaūpoko
 • Ngāti Raukawa ki te Tonga
 • Ngāti Toa Rangatira
 • Te Atiawa ki Whakarongotai
 • Te Atiawa (Wellington)
 • Taranaki Whānui ki te Upoko o te Ika
 • Te Atiawa o Te Waka-a-Māui
 • Ngāti Apa ki te Rā Tō
 • Rangitāne o Wairau
 • Ngāti Kuia
 • Ngāti Rārua
 • Ngāti Kōata
 • Ngāti Tama ki Te Tau Ihu
 • Ngāti Kauwhata
 • Ngāti Mutunga o Wharekauri
 • Moriori

Back to top